Start onderzoek naar ervaringen van ouderen met COVID-19: ECHO onderzoek

vrouw-in-wachtkamer

ECHO-onderzoek: Ervaringen van ouderen met Corona Helpen Ouderen

Aanleiding van het ECHO-onderzoek

In 2020 werd Nederland opgeschrikt door de opgang van het Coronavirus. Vooral onder ouderen sloeg het virus hard toe. Omdat COVID-19 vroeg om een snelle omschakeling, zijn er in zeer korte tijd behandelprotocollen en keuzehulpen tot stand gekomen rondom de behandeling van COVID-19. Op dat moment was het nog niet mogelijk om patiëntervaringen hierbij te betrekken.
Echter, om als patiënt samen met naasten en de arts een goede afweging te kunnen maken over zorg en behandeling bij COVID-19, zijn patiëntervaringen belangrijk. Bijvoorbeeld ervaringen over thuis herstellen of in het ziekenhuis en over de ervaren behandellast van de verschillende behandelingen.

Doel van het ECHO-onderzoek

Daarom verkennen we in het ECHO-onderzoek (onderdeel van het COVID-OLD onderzoek) samen met ouderen die COVID-19 doorgemaakt hebben, wat hun ervaringen hierbij waren, zodat we voor ouderen die COVID-19 krijgen meer informatie hebben waarmee zij samen met hun arts behandelkeuzes kunnen maken.
In het onderzoek proberen we vragen te beantwoorden als: ‘Hoe hebben oudere patiënten de COVID-19 behandeling ervaren?’ ‘Hoe waren ouderen behandelen bij het maken van keuzes, en wat voor informatie hadden zij nodig om deze keuzes te maken?’ ‘Hoe hebben ouderen de rol van naasten ervaren in het ziekteproces?’ Daarnaast vragen we ook aan de ouderen hoe zij de herstelperiode hebben ervaren.

Hoe worden de onderzoeksvragen beantwoord?

Om antwoorden te vinden op de onderzoeksvragen, gaan twee onderzoekers (Ruth Pel-Littel en Diny Stekelenburg) eenmalig bij verschillende ouderen op bezoek nadat zij hersteld zijn van een COVID-19 infectie. Zij gaan in gesprek met de patiënt over hun ervaringen met COVID-19 en het herstel in het ziekenhuis of thuis. Indien de patiënt liever geen bezoek ontvangt, kan het gesprek ook via videobellen plaatsvinden.
Verwacht wordt dat de interviews tussen 1 oktober en 15 november 2020 zullen worden gehouden.

Wat gebeurt er met de resultaten?

Op basis van de resultaten wordt een advies geschreven die zal worden aangeboden aan zorgverleners betrokken bij de totstandkoming van protocollen en keuzehulpen over de behandeling van COVID-19 bij de oudere patiënt. Ook wordt een toegankelijk artikel geschreven voor ouderen, wat gepubliceerd zal worden via verschillende kanalen gericht op ouderen, zoals seniorenorganisatie KBO-PCOB en NOOM. Tenslotte wordt een wetenschappelijke publicatie geschreven.

Heeft u nog vragen?

Als u vragen wilt stellen over het ECHO-onderzoek kunt u contact opnemen met iemand van het onderzoeksteam. U vindt de gegevens onderaan deze pagina.

Uitvoerende onderzoekers

Naam: Ruth Pel-Littel
Organisatie: Vilans
Email: r.pel-littel@vilans.nl

Naam: Diny Stekelenburg
Organisatie: Vilans
E-mail: d.stekelenburg@vilans.nl

Dit artikel is geplaatst in Algemeen.