Home

COVID-OLD

Welkom op de website van de COVID-OLD (COVID-19 Ouderen Landelijke Database) studie, een onderzoek naar ouderen met coronavirus in het ziekenhuis.

Het doel van het onderzoek is om uitkomsten van ouderen die met het nieuwe coronavirus worden opgenomen in het ziekenhuis te onderzoeken. Het doel hiervan is om de zorg voor ouderen met coronavirus in de toekomst verder te kunnen verbeteren.

Dit onderzoek is een samenwerkingsverband tussen medisch specialisten (klinisch geriaters, internisten-ouderengeneeskunde, spoedeisende hulp artsen en internist-infectiologen) uit verschillende ziekenhuizen in Nederland. Ook worden ouderen betrokken bij het onderzoek door deelname aan de projectgroep.

Momenteel loopt het onderzoek in de volgende ziekenhuizen.