Publicatie: betere uitkomsten van ouderen in tweede COVID golf

Tijdens de corona pandemie werden in hoog tempo nieuwe screening en behandeling van COVID-19 uitgevonden en in de praktijk gebracht. In een nieuwe publicatie van de COVID-OLD studie vonden we dat ouderen die in het ziekenhuis werden opgenomen in de tweede golf (najaar 2020) ten opzichte van  de eerste golf (voorjaar 2021) vroeger in het ziektebeloop naar het ziekenhuis kwamen en dat de sterfte in het ziekenhuis aanzienlijk lager was.

Lees de hele publicatie (open access) in Age and Ageing hier!

 
 
 

Subsidie COOP maakt meer onderzoek in COVID-OLD mogelijk!

Recente werd een nieuwe subsidie voor de Covid-19 Outcomes in Older People (COOP) studie verkregen door een samenwerking van onderzoeksgroepen, waaronder COVID-OLD, en ouderen zelf. Hierdoor wordt in de komende jaren meer onderzoek mogelijk naar de gevolgen van COVID-19 bij ouderen in Nederland. COVID-OLD is 1 van de deelnemende onderzoeken. Lees meer over het COOP onderzoek hier. De subsidie is ontvangen van ZonMW en komt voor uit de kennisagenda van de Federatie Medisch Specialisten. Meer informatie vindt u hier.

 
 
 
 
 
 

Start onderzoek naar ervaringen van ouderen met COVID-19: ECHO onderzoek

ECHO-onderzoek: Ervaringen van ouderen met Corona Helpen Ouderen

Aanleiding van het ECHO-onderzoek

In 2020 werd Nederland opgeschrikt door de opgang van het Coronavirus. Vooral onder ouderen sloeg het virus hard toe. Omdat COVID-19 vroeg om een snelle omschakeling, zijn er in zeer korte tijd behandelprotocollen en keuzehulpen tot stand gekomen rondom de behandeling van COVID-19. Op dat moment was het nog niet mogelijk om patiëntervaringen hierbij te betrekken.
Echter, om als patiënt samen met naasten en de arts een goede afweging te kunnen maken over zorg en behandeling bij COVID-19, zijn patiëntervaringen belangrijk. Bijvoorbeeld ervaringen over thuis herstellen of in het ziekenhuis en over de ervaren behandellast van de verschillende behandelingen. Lees verder

 
 
 

Ouderen betrokken bij COVID-OLD

We zijn er trots op dat de ouderen zelf goed vertegenwoordigd worden in de COVID-OLD studie. Dr. Jan Festen van seniorenorganisatie KBO-PCOB, is lid geworden van onze projectgroep.
De COVID-OLD studie is momenteel goedgekeurd in 16 ziekenhuizen. Vijf aanvullende ziekenhuizen hebben interesse getoond om deel te nemen.

Bij vragen over de COVID-OLD studie of bij interesse in deelname kunt u contact opnemen met de stuurgroep van de COVID-OLD studie.

 
 
 

Informatie voor patiënten

Ouderen die ziek worden door het coronavirus worden zieker en overlijden vaker dan jongeren. Met dit onderzoek willen we precies uitzoeken welke uitkomsten ouderen hebben die ziek worden. Hoe vaak worden ouderen met COVID-19 in het ziekenhuis opgenomen? Hebben ouderen bij de start van de ziekte andere klachten dan jongeren? Hoe vaak hebben ouderen met COVID-19 extra zorg nodig na hun ziekte, zoals thuiszorg?

Ook willen we kunnen voorspellen wie een slechtere uitkomst heeft of juist een betere uitkomst bij COVID-19. Zijn er bepaalde klachten die wijzen op een slechter of juist milder beloop van de ziekte?

Door dit onderzoek kunnen we de zorg voor ouderen die COVID-19 hebben opgelopen in de toekomst verbeteren. Naast verschillende samenwerkende medisch specialisten is ook dr. Jan Festen van seniorenorganisatie KBO-PCOB lid van de projectgroep van COVID-OLD.

Bij vragen of interesse over COVID-OLD kunt u contact opnemen de stuurgroep van de COVID-OLD studie.

 
 
 

Deelnemende ziekenhuizen

COVID-OLD (COVID-19 Ouderen Landelijke Database) is een multicenter cohort studie geïnitieerd vanuit meerdere ziekenhuizen in Nederland. Al bij de start van de studie neemt een groot aantal ziekenhuizen (14) en medisch specialisten (20) deel.

Momenteel loopt het onderzoek in de volgende ziekenhuizen en meer zullen volgen.

 
 
 

COVID-OLD studie van start

Inmiddels is de COVID-OLD studie (COVID-19 Ouderen Landelijke Database) van start gegaan. COVID-OLD verricht onderzoek naar ouderen met coronavirus in het ziekenhuis.

Het onderzoek is een samenwerkingsverband tussen medisch specialisten (klinisch geriaters, internisten-ouderengeneeskunde, spoedeisende hulp artsen en internist-infectiologen) uit verschillende ziekenhuizen in Nederland. De projectleiders van het onderzoek zijn prof. dr. Simon Mooijaart en dr. Carolien van der Linden. Lees verder