Professionals

Informatie voor Professionals

COVID-OLD is een multicenter cohort studie geïnitieerd vanuit meerdere ziekenhuizen in Nederland.

Het doel van de studie is kennis over COVID-19 bij ouderen te vergroten oa door middel van onderzoek naar voorspellers van slechte uitkomsten bij ouderen die in het ziekenhuis worden opgenomen.

Publicaties

COVID-OLD publiceert regelmatig over de voortgang van de studie. De volledige lijst van publicaties is hier te vinden.

Contact

Bij vragen of interesse over COVID-OLD kunt u contact opnemen de stuurgroep van de COVID-OLD studie.