Steffy Janssen is AIOS klinische geriatrie in het Catharina Ziekenhuis en is lid van de COVID-OLD stuurgroep.